Termeni și condiții

Termeni și condiții pentru servicii de medicină veterinară, plata cu cardul online și telemedicină veterinară ale Sun Vet Clinic SRL 

1. Introducere

Aceste Termeni și condiții se aplică tuturor serviciilor de medicină veterinară, plăților cu cardul online și telemedicinii veterinare oferite de SUN VET Clinic SRL, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/3234/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO29443863.

2. Definiții

 • „Client” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile oferite de Sun Vet Clinic SRL
 • ”Pacient” –  reprezintă animal de companie care beneficiază de servicii medicale veterinare oferite de Sun Vet Clinic SRL;
 • „Servicii de medicină veterinară” înseamnă toate serviciile de îngrijire a animalelor de companie, inclusiv investigații, consultații, tratamente, vaccinări, operații și alte servicii medicale prestate online sau la clinică.
 • „Plată cu cardul online” înseamnă orice plată efectuată cu un card de credit sau debit pe site-ul web al Sun Vet Clinic SRL. 
 • „Telemedicina veterinară” înseamnă furnizarea de servicii medicale veterinare prin intermediul unei platforme online sau a unei aplicații mobile.

3. Servicii de medicină veterinară

3.1. Servicii de medicină veterinară în clinică 

Se referă la toate serviciile medicale veterinare ( consultații, investigații, tratamente veterinare, vaccinări, operații veterinare, alte servicii) prestate fizic, în cadrul clinicii Sun Vet Clinic SRL. 
Sun Vet Clinic SRL oferă o gamă largă de servicii de medicină veterinară, inclusiv, dar nu se limitează la:

 • Consultații veterinare
 • Investigații
 • Tratamente veterinare
 • Vaccinări veterinare
 • Operații veterinare
 • Alte servicii medicale veterinare

3.2. Telemedicină veterinară

Telemedicina veterinară se oferă la toate investigațiile, consultațiile și servicii medicale veterinare oferite prin intermediul unei platforme online agreate cu clientul. 

Sun Vet Clinic se angajează să ofere servicii de telemedicină veterinară de înaltă calitate în limita locurilor și timpului de consultații disponibil. 

4. Acceptarea Termenilor și condițiilor

Prin utilizarea serviciilor oferite de Sun Vet Clinic SRL, clientul acceptă Termenii și condițiile.

5. Plată cu cardul online

Plata cu cardul online este o metodă sigură și convenabilă de a plăti pentru serviciile de medicină veterinară oferite de Sun Vet Clinic SRL

5.1. Răspunderea în rezervarea de servicii și plata cu cardul

Sun Vet Clinic SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru:

 • Daune sau pierderi cauzate de utilizarea serviciilor de medicină veterinară, plății cu cardul online sau telemedicinii veterinare pe parcursul rezervării de servicii și plății de către client pentru serviciile ce urmează a fi prestate de către Sun Vet Clinic SRL.
 • Orice erori sau inexactități în informațiile furnizate de client în cadrul rezervării de servicii către Sun Vet Clinic SRL.

5.2. Plata cu cardul online

Sun Vet Clinic SRL utilizează măsuri de securitate pentru a proteja informațiile de plată ale clienților săi. Toate tranzacțiile efectuate cu cardul se efectuează prin terț procesator de plăți securizat, euplatesc.ro. 

6. Rambursarea

Sun Vet Clinic SRL rambursează contravaloarea serviciilor neprestate din responsabilitatea clinicii. 

Rambursarea nu se aplică pentru servicii neefectuate din responsabilitatea clientului, precum neprezentarea la programare, neefectuarea tratamentului și alte astfel de situații. 

7. Drepturile și obligațiile părților

7.1. Clauze privind acordul client- clinică

Clientul are următoarele drepturi și obligații:

 • Are acces la informațiile medicale ale animalului de companie al cărui aparținător este, inclusiv istoricul medical, rezultatele testelor și rapoartele de diagnostic.
 • Primește  informații complete și corecte despre diagnostic și tratament.
 • Dreptul de a alege un medic sau un alt furnizor de servicii medicale.
 • De a refuza un tratament sau un diagnostic.
 • De a fi  tratat cu respect și demnitate.
 • Are obligația de a plăti prestația serviciilor medicale veterinare conform prețului stabilit de Sun Vet Clinic SRL.

  • Ateție prețurile conțin TVA
 • De a păstra codul de conduită al Sun Vet Clinic SRL

Clinica și medicul au  următoarele obligații:

 • Să ofere îngrijiri medicale de înaltă calitate, în conformitate cu standardele profesionale.
 • Să respecte confidențialitatea informațiilor medicale ale pacientului și ale clientului. 
 • Să obțină consimțământul clientului înainte de a efectua orice procedură medicală.
 • Să informeze clientul  despre riscurile și beneficiile oricărui tratament sau diagnostic.

7.2. Clauze privind plata

Clientul poate fi obligat să plătească pentru consultațiile și serviciile medicale furnizate în avans, înainte de desfășurare oricăror demersuri medicale.

Clientul are obligația de a plăti toate cheltuielile medicale ce decurg din consultații, investigații, tratamente și alte servici medicale așa cum sunt stipulate și facturate de Sun Vet Clinic SRL prin informare prealabilă.  

7. 3. Clauză privind programările

Clientul trebuie să respecte programările stabilite cu medicul.

Medicul clinicii este obligat să respecte programarea stabilită cu clientul. 

7.4 Anulare programărilor

Clientul trebuie să anuleze programările cu cel puțin 24 de ore înainte de ora stabilită pentru consultație.

7.5. Refuzul la tratament

Sun Vet Clinic SRL sau personalul medical poate refuza tratamentul unui pacient în cazul în care consideră că acesta poate aduce pericol pentru clinică, personal sau pentru alte persoane sau animale. 

7.6. Confidențialitatea

Sun Vet Clinic SRL se angajează să păstreze confidențialitatea clientului și a pacientului. 

În unele situații, pentru a asigura servicii medicale veterinare optime, Sunt Vet Clinic SRL ar putea fi obligat să împărtășescă informații despre pacient cu terți, precum alți medici, laboratoare medicale șa. 

8. Jurisdicție

Acești Termeni și condiții sunt guvernați de legile din România.

9. Modificări ale Termenilor și condițiilor

Sun Vet Clinic SRL își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții în orice moment.

10. Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la acești Termeni și condiții, vă rugăm să contactați Sun Vet Clinic SRL la următoarea adresă:

Adresa: str. TRAIAN NR 246, Sector 2, BUCURESTI

Telefon: +40756056485

E-mail: contact@oncovet.ro

gm

Oncovet © 2019 - Crafted by Maya Interaktive - Digital Marketing, ATL, BTL