Autoritatea competentă

Autoritatea competentă pentru autorizarea și supravegherea activității clinicilor veterinare este Colegiul Medicilor Veterinari din România. 

Conform Art. 1 Cabinetele medicale veterinare sunt unităţi de asistenţă medicală veterinară organizate conform Legii 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.28 şi care desfăşoară una sau mai multe activităţi veterinare menţionate în Anexa nr.1 existentă pe site-ul autorității.

Colegiul Medicilor Veterinari din România este o instituție publică, cu personalitate juridică, autonomă și independentă, cu sediul în București. Colegiul este organizat și funcționează în conformitate cu Legea nr. 16/1992 privind organizarea și funcționarea Colegiilor Medicilor Veterinari și a Colegiilor Medicilor Dentisti din România.

Colegiul Medicilor Veterinari din România are următoarele atribuții, printre care:

  • autorizează și supraveghează activitatea clinicilor veterinare;
  • organizează și desfășoară examene de calificare și de specializare pentru medicii veterinari;
  • elaborează și avizează normele de deontologie profesională pentru medicii veterinari;
  • ia măsuri pentru respectarea normelor de deontologie profesională de către medicii veterinari.

Pentru a obține autorizarea de funcționare, o clinică veterinară trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie condusă de un medic veterinar titular cu drept de liberă practică;
  • să dispună de spații și dotări adecvate pentru prestarea serviciilor medicale veterinare;
  • să respecte normele de igienă și de protecție a animalelor.

Adresa de email a Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala București este cmvbucuresti@cmvro.ro  

Oncovet © 2019 - Crafted by Maya Interaktive - Digital Marketing, ATL, BTL